Hør melodien
Se salmens tekst:
712. Vær velkommen, Herrens ...

Vælg melodi:
 A. P. Berggreen 1852
00.00 / 00.30