Tilbage

Salme 288

Forside
Troen på Gud Helligånd - Helligåndens komme

 
288
 Drag ind ad disse porte
 
Mel.: Johann Crüger 1653
Guds godhed vil vi prise
  
  
1 Drag ind ad disse porte,
vor høje pinsegæst!
Forjag de skygger sorte,
som mørkne vil din fest,
og gør det soleklart,
at hedninger som jøder
i dåben du genføder
til støvets Himmel-fart!
  
2 Lad styrte alle vægge,
som skiller kristne ad!
Forener jer, I bække,
og glæder Herrens stad!1
Forén dem, Helligånd!
Thi hjerterne, så mange
som ofre dig lovsange,
er bække i din hånd.

  
 
Paul Gerhardt 1648.
N.F.S. Grundtvig 1837.

1 Sl 46,5


Hør melodien
00.00 / 00.38