HØR melodien 

Se salmens tekst:
227. Som den gyldne sol frembr...

Vælg melodi:
 Johann Schop 1642
00.00 / 00.40