Hør melodien
Se salmens tekst:
193. O hoved, højt forhånet

Vælg melodi:
 Hans Leo Hassler 1601
00.00 / 00.42