Tilbage

Salme 114

Forside
Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

 
114
 Hjerte, løft din glædes vinger
 
Mel.: Johann Crüger 1653
  
  
1 Hjerte, løft din glædes vinger!
Over muld
underfuld
englesangen klinger;
hør og mærk de toner søde,
Himlen lydt
melder nyt:
Kristus lod sig føde!
  
2 Gud, vor Fader, gav i nåde
julenat
os en skat,
herlig overmåde;
for at frelse os af nøden
steg herned
kærlighed,
stærkere end døden.
  
3 I, som tunge stier træde,
stands og hør:
Her er dør
til den sande glæde;
og i huset inden døre
trøstes ved
slig en fred,
ingen sorg tør røre!
  
4 Er I fattige og arme,
ind kun stig,
han er rig
og har hjertevarme!
Fyldt af forråd er hans lade,
og han huld
skifter guld,
som gør hjerter glade.
  
5 Nu, så lad til ham os fare,
mange, få,
store, små
i en samlet skare!
Ingen tør ved rejsen gyse,
Jesu navn
som en bavn
vil på vejen lyse.
  
6 Priser, brødre! hvor I bygge,
det Guds Ord,
som til jord
kom med liv og lykke!
Genlyd, jul, af toner søde,
som med klang
engle sang:
Kristus lod sig føde!

  
 
Paul Gerhardt 1653.
C.J. Brandt 1878.


Hør melodien
Se salmens tekst:
114. Hjerte, løft din glædes...

Vælg melodi:
 Johann Crüger 1653
00.00 / 00.32