Tilbage

Salme 118

Forside
Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

 
118
 Julen har englelyd
 
Mel.: A.P. Berggreen 1852
  
  
1 Julen har englelyd,
vi med fryd
os barnlig på Gud Fader
forlader;
vi var i nød så længe,
dog hørte han vor bøn,
han ved, hvortil vi trænge,
vor frelser blev Guds Søn;
thi vil vi alle sjunge
med hjerte og med tunge
et: Ære være Gud
for sit julebud!
  
2 Ret i en salig tid
kom han hid;
til levende og døde
genløde
de ord, der fór så vide
til alle tider hen:
om ham, som tog vor kvide
og gav os fryd igen,
gik ned for os i døden
som sol i aftenrøden
og stod i morgengry
op for os på ny.
  
3 Sorg er til glæde vendt,
klagen endt!
Vor glæde skal hver tunge
udsjunge!
Syng med Guds engleskare
på Jesu fødselsdag
om fred trods nød og fare,
Gud Faders velbehag,
som vil al sorgen vende
til glæde uden ende;
bær os på børnevis
ind i Paradis!

  
 
Latin-dansk (1569).
N.F.S. Grundtvig 1837 og 1851.
B.S. Ingemann 1854.


Hør melodien
Se salmens tekst:
118. Julen har englelyd

Vælg melodi:
 A. P. Berggreen 1852
00.00 / 00.56