Tilbage

Salme 121

Forside
Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

 
121
 Dejlig er jorden
 
Mel.: Schlesisk 18. årh.
  
  
1 Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
gå vi til Paradis med sang.
  
2 Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
  
3 Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!

  
 
B.S. Ingemann 1850.


Hør melodien
Se salmens tekst:
121. Dejlig er jorden

Vælg melodi:
 Schlesisk melodi 18. årh.
00.00 / 00.43