Tilbage

Salme 128

Forside
Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

 
128
 Søde Jesus, jule-fyrste
 
Mel.: Jesus, dine dybe vunder
Nu velan, vær frisk til mode
  
  
1 Søde Jesus, jule-fyrste,
spiret op af Isajs rod,1
vil man dog så hastig tørste
efter dit og dines blod?
Vi i går blandt englelyd
sang din fødsel ind med fryd;
skal vi jamre nu og græde
og i dag en ligsang kvæde?
  
2 Efter du stod op af døde,
Stefan første martyr blev,
han frivillig ville bløde,
med sit blod sin tro beskrev;
han var frisk og uforfærd
til at føre Åndens sværd,
hvo det voved at modsige,
måtte ham med blusel vige.
  
3 Falske tungers slangebrodde
hemmelig på hannem stak
og ved løgn ham undertrådte,
det blev al hans gernings tak;
de beløj ham mer og mer,
som så tit i verden sker:
Herrens lov og kirkens ære
skalkeskjul må ofte være.
  
4 Om end englelys og ære
skinner af hans øjesten,
ville de dog tænder skære
til at knuse ham hans ben;
han har Gud i syn og sind,
dybt han ser i Himlen ind,
råber, mens de øren stoppe:
Jesus står i glans deroppe!
  
5 Dermed er han dømt til døde,
Herrens glans er dem en gru,
ud af staden de ham støde,
op til Jesus står hans hu;
på hans hoved regner sten,
gør dog hjertet ingen mén,
frit han sig til Jesus vender:
Tag min ånd i dine hænder!
  
6 Da han vil til døden blegne
og har munden fuld af blod,
beder han, Gud ej tilregne
vil dem deres syndeflod;
dermed han i Jesu tro
hensov til Guds evig ro;
Jesus os den nåde kende,
i slig tro vort liv at ende!

  
 
ApG 6,8-15; 7,54-60
Thomas Kingo 1689.
N.F.S. Grundtvig 1832.

1 Es 11,1


Hør melodien
Se salmens tekst:
128. Søde Jesus, jule-fyrste

Vælg melodi:
 Genève 1551
 Johann Schop 1642
00.00 / 00.51