Tilbage

Salme 132

Forside
Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

 
132
 Guds engle i flok! synger lifligt i kor
 
Mel.: Carl Nielsen 1919
Guds menighed, syng for vor skaber i løn
  
  
1 Guds engle i flok! synger lifligt i kor
som den første jul
om barnet, Guds-barnet, som fødtes på jord,
om Jesus, vor helt og vor Herre!
  
2 Guds-folket på jord! tager barnet i favn
som den første jul!
Med fred kom vor frelser i Faderens navn:
vor Jesus, vor helt og vor Herre!
  
3 Al æren er Guds over højeste sky
for den glade jul,
i billede sit har han skabt os på ny
med Jesus, vor helt og vor Herre!

  
 
N.F.S. Grundtvig 1849.


Hør melodien
00.00 / 00.29