Tilbage

Salme 151

Forside
Troen på Guds Søn - Jesu liv

 
151
 Med sin alabaster-krukke
 
Mel.: Ånden opgav enkesønnen
  
  
1 Med sin alabaster-krukke,
fuld af salve dyrebar,
hun, som måtte skamfuld sukke:
Herre, ynkes! Herre, spar!
kom, med hjertet sønderknuset,
ind i farisæerhuset,
hvor til bords den rene sad.
  
2 Synderinden kom med rødme,
krukken brat hun sønderbrød,
salven dyrebar med sødme
over Herren hun udgød,
lod og sine tårestrømme
Herrens fødder oversvømme,
tørred med sit hovedhår.
  
3 I min barm, som denne kvinde,
hjertet føler banghed stor,
sniger, som den synderinde,
sig til dig ved nådens bord,
rødmer, blegner, føler vånden,
eftergør det alt i ånden,
sukker: Herre, ynkes, spar!
  
4 Himlen sig til jorden bukked,
den gang du blev støvets søn;
bøj dig nu til hjertesukket,
øre dit til angers bøn!
O Marias søn, du bolde,
døm mig ej med læber kolde,
skjul mig i din kærlighed!
  
5 Mine synder, dine domme,
bundløst dyb at tænke på!
Lad din nåde til dem komme
og i dybde overgå!
Når af den jeg er oplivet,
jeg, hvem meget er tilgivet,
elske vil dig evig ømt.

  
 
Luk 7,36-50
Kassia omkr. 800. N.F.S. Grundtvig 1837.
Bearbejdet 1935.


Hør melodien
Se salmens tekst:
151. Med sin alabaster-krukke

Vælg melodi:
 Johann Schop 1642
00.00 / 00.35