Tilbage

Salme 156

Forside
Troen på Guds Søn - Jesu liv

 
156
 Guds rige lignes ved et frø
 
Mel.: Guds Søn kom ned fra Himmerig
Som hønen klukker mindelig
  
  
1 Guds rige lignes ved et frø,
det mindste, man kan finde,
nedlagt i muld, ej til at dø,
men død at overvinde,
opvoksende så til et træ,
hvor himlens fugle finder læ
og lyst til sødt at sjunge.
  
2 O kristenhed, kom det i hu,
tro Herren til det bedste,
og bed, at han sit løfte nu
vil soleklart stadfæste,
så det må høres på vort kor,
at Himlens fugle på Guds jord
for vuggerne har sunget!
  
3 Guds engleskare først og sidst
er Himlens rette fugle,
de lære om den Herre Krist
i sang os sødt at jule,
så støvets sang med englelyd
fortæller Himlene med fryd:
Guds Søn fik vi til broder!

  
 
Mark 4,30-32
N.F.S. Grundtvig 1836 og 1853.
Bearbejdet 1885.
Oprindelig del af nr. 444.


Hør melodien
00.00 / 00.36