Tilbage

Salme 158

Forside
Troen på Guds Søn - Jesu liv

 
158
 Kvindelil! din tro er stor
 
Mel.: Johann Horn 1544
  
  
1 »Kvindelil! din tro er stor,
ske dig, som du ville!«
I det rige nådens ord
sprudler livets kilde.
  
2 Det var Herrens ord engang
til den hedningkvinde,
som, mens klokkerne har klang,
aldrig går af minde.
  
3 Det er stadig Herrens ord
til hvert hjerte lille,
når han ser, dets tro er stor
til hans øjne milde.
  
4 Gerne det ved hunde små
sig som kvinden ligner,
når kun smuler det kan få
af, hvad Gud velsigner.
  
5 Smuler af det livets brød,
som fra Himlen kommer,
det er lægedom for død,
sæd til evig sommer.
  
6 Syng da, hjerte hvert, som tror
på Guds Søn den lille,
evig tak for trøstens ord:
Ske dig, som du ville!
  
7 Når det sker, hvad hjertet vil,
som er livets sæde,
da er sorg og død ej til,
men kun liv og glæde.
  
8 Det vil og vor frelsermand,
sorg og død han hader,
liv og glæde lover han
evig hos sin Fader.
  
9 Selv er han det livets brød;
hvem deraf vil æde,
skal indgå, trods synd og død,
til vor Herres glæde.

  
 
Matt 15,21-28
N.F.S. Grundtvig 1853.


Hør melodien
Se salmens tekst:
158. Kvindelil! din tro er stor

Vælg melodi:
 Johann Horn 1544
00.00 / 00.21