Tilbage

Salme 171

Forside
Troen på Guds Søn - Jesu liv

 
171
 Lazarus lå i sin grav
 
Mel.: Niels Viggo Bentzon 1985
Mogens Helmer Petersen 1995
  
  
1 Lazarus lå i sin grav
død for alverden og Gud.
Stemmen i gravmørket lød:
Lazarus, kom nu herud!
  
2 Tænk, at den døde fik liv!
Lazarus adlød og kom.
Livet fik fylde igen.
Graven lå øde og tom.
  
3 Kender du det fra dig selv?
Ønsker du ofte din død?
Søgte du selv mod din grav?
Hørte du stemmen, som lød?
  
4 Døden er snart overalt.
Kalder du ofte på den?
Hørte du selv, der blev kaldt:
Lazarus, rejs dig igen!
  
5 Lazarus lever i os
dér, hvor vi slet intet tror.
Selv hvor der kun hersker død,
findes det levende ord.

  
 
Johannes Møllehave 1985.


Hør melodien
00.00 / 00.21