Tilbage

Salme 172

Forside
Troen på Guds Søn - Jesu liv

 
172
 Se, vi går op til Jerusalem
 
Mel.: Svensk / Koralpsalmboken 1697
  
  
1 Se, vi går op til Jerusalem
ved hellige fastetide
at skue, hvor Jesus Krist, Guds Søn,
i synderes sted må lide.
  
2 Se, vi går op til Jerusalem.
Hvem våger, til dagen bryder,
og smager med Herren den smertens kalk,
vor Fader i Himlen byder?
  
3 Se, vi går op til Jerusalem,
til Frelserens kors og pine,
til Lammet, som ofres for verdens skyld,
for dine synder og mine.
  
4 Se, vi går op til Jerusalem,
forklarelsens stad, den skære.
Vor frelser har sagt os, at hvor han er,
dér vil han, at vi skal være.

  
 
Paul Nilsson 1906.
Helge Severinsen 1997.


Hør melodien
Se salmens tekst:
172. Se, vi går op til Jerusa...

Vælg melodi:
 Svensk melodi 1697
00.00 / 00.27