Tilbage

Salme 201

Forside
Troen på Guds Søn - Påske

 
201
 Det hellige kors, vor Herre selv bar
 
Mel.: Førreformatorisk dansk
  
  
1 Det hellige kors, vor Herre selv bar,
hans blodige sår og pine svar,
hans bitre død uden lak og lyde,1
deraf alene vi godt skal nyde.
  
2 Selv Jomfru Maria, moder til Krist,
med alle Guds helgen hun for vist
blev ikkun salig på samme måde,
for Jesu skyld, af Gud Faders nåde.
  
3 Du værdige Helligånd, som Guds tolk
opliv og oplys det kristne folk,
og led os alle på Herrens bane
fra verdens kløgt og vor gamle vane!
  
4 Al ære og pris den eneste Gud,
som sendte sin Søn i verden ud!
Han styre og råde os alle sammen,
så vi ham frygte og elske, amen!

  
 
Dansk fra middelalderen.
Morten Hegelund 1553.
N.F.S. Grundtvig 1837.

1 mangel og fejl


Hør melodien
00.00 / 00.30