Tilbage

Salme 214

Forside
Troen på Guds Søn - Påske

 
214
 Hør vor helligaftens bøn
 
Mel.: Thomas Laub 1926
  
  
1 Hør vor helligaftens bøn!
Hør os, Guds enbårne Søn!
Hør du os i påskekvæld!
Eftergiv os al vor gæld,
så, opstandne fra de døde,
glad vor mester vi kan møde!
  
2 Kristenhed, stat op, vær glad,
gak nu rundt i Zions stad,
lovsyng Herren, from og god,
for han døde og opstod,
døde for, hvad vi bedreve,
og opstod, for vi skal leve!
  
3 Kom da, lad os ret engang
prøve på en takkesang,
knæle dybt i Jesu navn,
som os rev af dødens favn,
som forsoned al vor brøde,
stod med nåden op af døde!
  
4 Hellighold, Guds vennelag,
Herrens store hviledag,
hvilen efter storm og strid,
efter fuldendt frelser-id!
Med udødelighed kroner
sejerrig os vor forsoner.
  
5 Kristus, ære være dig!
Takkesang evindelig!
Ved korsfæstelsen i går
lægte du vort banesår.
Ved opstandelsen i morgen
slukker du al dødning-sorgen.

  
 
Johannes af Damaskus 8. årh.
N.F.S. Grundtvig 1837.


Hør melodien
Se salmens tekst:
214. Hør vor helligaftens bøn

Vælg melodi:
 Thomas Laub 1926
00.00 / 00.40