Tilbage

Salme 217

Forside
Troen på Guds Søn - Påske

 
217
 Min Jesus, lad mit hjerte få
 
Mel.: Carl Nielsen 1914
Dybt hælder året i sin gang
  
  
1 Min Jesus, lad mit hjerte få
en sådan smag på dig,
at nat og dag du være må
min sjæl umistelig!
  
2 Da bliver nådens tid og stund
mig sød og lystelig,
til du mig kysser med din mund1
og tager hjem til dig.
  
3 Mit hjerte i den grav, du lå
til påskemorgen rød,
lad, når det aftner, hvile få
og smile ad sin død!
  
4 Før så mig arme synder hjem
med din retfærdighed
til dit det ny Jerusalem,
til al din herlighed!

  
 
Biørn Christian Lund 1764.
Bearbejdet 1778.
N.F.S. Grundtvig 1846.

1 Moses døde efter jødisk overlevering under Guds kys (5 Mos 34,5)


Hør melodien
00.00 / 00.26