Tilbage

Salme 252

Forside
Troen på Guds Søn - Kristi himmelfart

 
252
 Til Himmels fór den ærens drot
 
Mel.: Crailsheim omkring 1565
  
  
1 Til Himmels fór den ærens drot,
halleluja, halleluja!
som gjorde alt på jorden godt.
Halleluja!
  
2 Hvad er hans navn, den kæmpe skøn?
halleluja, halleluja!
Det Jesus er, Marias søn.
Halleluja!
  
3 Med kød og ben,1 som Gud og mand,
halleluja, halleluja!
opstod, opfór og troner han.
Halleluja!
  
4 Nu er opfyldt kong Davids sang,
halleluja, halleluja!
hans søn på tronen sig opsvang.
Halleluja!
  
5 Højlovet være Herren god,
halleluja, halleluja!
med død og djævel under fod.
Halleluja!
  
6 Han ved Gud Faders højre hånd,
halleluja, halleluja!
tilsender støv den Helligånd.
Halleluja!
  
7 Guds engle stige op og ned,
halleluja, halleluja!
med folkets sang og Kongens fred.
Halleluja!
  
8 I morgen kommer han på ny,
halleluja, halleluja!
med strålekrans på rosensky.
Halleluja!

  
 
Latin 15. årh. Dansk omkr. 1620.
N.F.S. Grundtvig 1837.

1 Ez 37; Luk 24,39


Hør melodien
00.00 / 00.26