Tilbage

Salme 277

Forside
Troen på Guds Søn - Kristi komme

 
277
 Herre, når din time kommer
 
Mel.: Harald Gullichsen 1976
  
  
1 Herre, når din time kommer,
åbenbarer du dit rige,
og i klarhed skal vi skue
alt det skabte, frigjort, fuldendt!
Vi skal se dig, som du er!
  
2 Riget, som er skjult i verden,
stiger frem i lys og lovsang!
Jordens smerte er besejret!
Dødens magt er overvundet!
Vi skal se dig, som du er!
  
3 Mens vi venter på din time,
tror vi på dit riges nærhed,
skjult som årer under jorden,
skjult som vind i træets krone,
til vi ser dig, som du er!
  
4 Du var nær ved os i dåben.
Du er nær ved nadverbordet.
Dine gaver gir os forsmag
på dit riges store måltid,
når vi ser dig, som du er!
  
5 Giv os nåde, mens vi venter,
til at leve midt i verden.
Giv os nåde til at lide
ved din Ånd, som virker i os,
han, som ser dig, som du er!
  
6 Her, hvor alt vort eget knuses,
hører vi dit ord og løfte.
Her, hvor døden endnu hersker,
tænder Helligånden håbet
om at se dig, som du er!
  
7 Og når Kristi dag er inde,
kalder du os ud af døden.
Mørket findes ikke længer!
Evig skal din godhed råde!
Vi skal se dig, som du er!
  
8 Herre, lad dit rige komme!
Din er magten! Din er æren!
Din er dommen! Din er nåden!
Halleluja! Alt er fuldbragt!
Vi skal se dig, som du er!

  
 
1 Joh 3,2
Svein Ellingsen 1976. Holger Lissner 1992.


Hør melodien
Se salmens tekst:
277. Herre, når din time komm...

Vælg melodi:
 Harald Gullichsen 1976
00.00 / 00.20