Tilbage

Salme 282

Forside
Troen på Gud Helligånd - Helligåndens komme

 
282
 Apostlene sad i Jerusalem
 
Mel.: Der stander et hus i vort høje Nord
O, Gud ske lov til evig tid
  
  
1 Apostlene sad i Jerusalem
og bied på Herrens time;
for øren da brat det ringed dem,
som tusinde klokker kime.
  
2 Det rørte dem alle så underlig,
det var ikke før oplevet,
der taltes om dem i Himmerig,
dér blev deres navne skrevet.
  
3 Der taltes om dem, som livets ord
nu skulle med kraft forkynde,
om Himmel-glæden ved Herrens bord,
som skulle på jord begynde.
  
4 Da hørtes på Zion der sus og brus,
det bølgede som et lagen,
med kraft fra det høje det lave hus
opfyldtes på pinsedagen.
  
5 Da sås der tunger som ild og glød,
Guds venner de fløj i munden,
på alle folks tunger Guds ord genlød,
mangfoldig, men ens i grunden.
  
6 Så tændtes på jorden det lys fra Gud,
der haver som solen strålet,
hvor levende røster Guds julebud
forkyndte på modersmålet.
  
7 Og har vi til nu på det store ord
som børnene små kun stammet,
af Himmelens ild, som kom til jord,
vi har dog en gnist annammet.
  
8 Den gnist den ulmer hos os endnu,
opblusser og i Guds time,
så gladelig rinder det os i hu,
at Himmerigs klokker kime!

  
 
ApG 2,1-11
N.F.S. Grundtvig 1843 og 1857.


Hør melodien
00.00 / 00.23