Tilbage

Salme 283

Forside
Troen på Gud Helligånd - Helligåndens komme

 
283
 Fra Himlen kom den Helligånd
 
Mel.: Opstanden er den Herre Krist
Til Himmels fór den ærens drot
  
  
1 Fra Himlen kom den Helligånd,
halleluja, halleluja!
og løste jordens tungebånd.
Halleluja!
  
2 Han kom som Jesu Kristi tolk,
halleluja, halleluja!
med tunger ny til alle folk.
Halleluja!
  
3 Han kom med ild og kraft fra Gud,
halleluja, halleluja!
til alle Herrens sendebud.
Halleluja!
  
4 Hvor frit de taler trindt på jord,
halleluja, halleluja!
Dér ånd og liv er Jesu ord.
Halleluja!
  
5 Dér mærker øret Herrens røst.
halleluja, halleluja!
Dér føler hjertet Åndens trøst.
Halleluja!
  
6 Dér sjælen ser i spejlet klart,
halleluja, halleluja!
sin frelsers glans og himmelfart.
Halleluja!
  
7 Dér skaber og til Herrens pris,
halleluja, halleluja!
Guds åndepust et Paradis.
Halleluja!
  
8 Dér er Guds stad og hus på jord,
halleluja, halleluja!
med Herrens bad og Herrens bord.
Halleluja!
  
9 Dér løfter sig en lovsang ny,
halleluja, halleluja!
på englevinger højt i sky.
Halleluja!
  
10 For ild og kraft og lys og fred,
halleluja, halleluja!
da synger Kristi menighed:
Halleluja!
  
11 Da holder med sin høje gæst,
halleluja, halleluja!
Guds folk en liflig pinsefest.
Halleluja!

  
 
N.F.S. Grundtvig 1840, 1843 og 1845.


Hør melodien
00.00 / 00.24