Tilbage

Salme 296

Forside
Troen på Gud Helligånd - Helligåndens gerning

 
296
 Du, som den store pinsedag
 
Mel.: Gør døren høj, gør porten vid
  
  
1 Du, som den store pinsedag
opflammed Guds apostel-lag
og gav dem bod for alle savn,
o, kom til os i Jesu navn!
  
2 Gud Helligånd! ja, kom til os,
vor uforstandighed til trods,
så mange, som dog tro på ham,
der bar for alle korsets skam!
  
3 Ak, faderløs er uden dig
den lille flok på jorderig,
og som hvert legem uden ånd
et bytte kun i dødens hånd.
  
4 Du os genføder i vor dåb
til børneret og barnehåb,
og vokse må ved dig de små,
skal Herren de til hoved nå.
  
5 Du skaber ordet i vor mund,
som uden dig er bogstav kun;
du ene løser dødens bånd,
thi evig ét er liv og ånd.
  
6 Du er hans røst, som råber: Kom
til fristed mit for død og dom!
Du sammenføjer, som Guds hånd,
hans menighed med hjertebånd.
  
7 Du river ned hver mellemvæg,
som gør splidagtig lærd og læg;
du stifter sand og evig fred
i tro og håb og kærlighed.
  
8 Kom, fredens, kærlighedens Ånd,
almægtig som Guds højre hånd,
og gør til ét os fjern og nær,
som have liv og sandhed kær!
  
9 Vær altid hos os, stærk og mild,
med livets lys og Himlens ild,
med sandheds ord og nådens røst,
med stadigt håb og evig trøst!
  
10 Medvider i Guds skjulte råd!
Du har begyndt den store dåd;
fuldfør du den med velbehag,
med kraft i os til Kristi Dag!

  
 
N.F.S. Grundtvig 1826 og 1843.


Hør melodien
Se salmens tekst:
296. Du, som den store pinsedag

Vælg melodi:
 Genève 1551
00.00 / 00.31