Tilbage

Salme 301

Forside
Troen på Gud Helligånd - Bøn til Helligånden

 
301
 Kom, Helligånd, Gud Herre from
 
Mel.: Efter processionssang fra 15. årh. / Erfurt 1524
  
  
1 Kom, Helligånd, Gud Herre from,
med miskundhed og nåde kom!
Opbyg din menighed hernede,
lær den af hjertens grund at bede!
Ved lyset af din sandhed klar
til troen du forsamlet har
et folk af alle verdens tunger,
der dig til lov og ære sjunger:
Halleluja, halleluja!
  
2 Du lys, som i det høje bor,
lys på vor vej med livets ord!
Lær os vor Fader ret at kende
og os i tro til ham at vende,
så vi på fremmed lærdoms vej
en anden mester søger ej
end Jesus og hans ord det rene,
men sætter tro til ham alene!
Halleluja, halleluja!
  
3 Du Guddoms-lue, vær vor lyst,
opvarm, opglød vort kolde bryst,
at intet må fra Gud os rive,
hvad trængsel end vor lod skal blive!
Bevis din kraft i alt vort værk,
gør du vor skrøbelighed stærk,
at gennem døds og Satans pile
vi kan os kæmpe til din hvile!
Halleluja, halleluja!

  
 
Veni sancte spiritus reple 11. årh. Tysk 15. årh.
Martin Luther 1524. Claus Mortensen 1529.
Fr. Hammerich 1843 og 1850.


Hør melodien
00.00 / 00.55