Tilbage

Salme 302

Forside
Troen på Gud Helligånd - Bøn til Helligånden

 
302
 Gud Helligånd! o, kom
 
Mel.: August Winding 1861
Thomas Laub 1917
  
  
1 Gud Helligånd! o, kom
med klarhed fra det høje!
Driv sorgen fra vor sjæl
og tågen fra vort øje!
  
2 Lys op vor synd som lyn,
Guds nådes dyb som solen!
Vejled som måneskin
os blid til nåde-stolen.
  
3 Alt som en due hvid
du bragte Himmel-brevet,
med Jesu rosenblod
på folketunger skrevet.
  
4 Neddæmp hos os al tvivl
om Jesu tro og love.
Indgyd den kærlighed,
som aldrig skal hensove!
  
5 Du, som til Abraham
kan skabe børn af stene,1
indplant i os hans sæd,
og skab os hjerter rene.
  
6 Ja, byg og bo hos os!
Thi ville du bortflytte,
da var vor fred forbi,
og vi blev fjendens bytte.

  
 
Joseph Hart 1759.
N.F.S. Grundtvig 1837.

1 Matt 3,9


Hør melodien
00.00 / 00.22