Tilbage

Salme 303

Forside
Troen på Gud Helligånd - Bøn til Helligånden

 
303
 Kom, Gud Faders Ånd fuldgod
 
Mel.: Efter førreformatorisk hymne / Erfurt 1524
Op dog, Zion! ser du ej
  
  
1 Kom, Gud Faders Ånd fuldgod,
kom med ild, med kraft og mod,
saligt smil og himmelsk gråd,
stat os bi med råd og dåd!
  
2 Er vi tusind, er vi to,
kom, bekend med os vor tro,
så vi hører, den er sand,
føler, dåb er livets vand!
  
3 Lys Gud Faders hjertelag
op for os som højlys dag,
Kristus på sin kongestol
strålende som livets sol!
  
4 Giv os i din ydmyghed
også om dig selv besked!
Prent os levende i hu:
som du vil, så virker du!
  
5 Byg dit tempel i vort bryst,
klart oplyst til håb og trøst!
Gør med din livsånde varm
døden husvild i vor barm!
  
6 Brudefører allerbedst!
til den store bryllupsfest
viselig du os bered
i vor frelsers kærlighed!

  
 
Rabanus Maurus 9. årh.
Olaus Petri 1536. Dansk 1569.
N.F.S. Grundtvig 1837 og 1864.


Hør melodien
00.00 / 00.23