Tilbage

Salme 304

Forside
Troen på Gud Helligånd - Bøn til Helligånden

 
304
 Gud Helligånd, opfyld med lyst
 
Mel.: Engelsk melodi omkring 1536
  
  
1 Gud Helligånd, opfyld med lyst
din troende forsamlings bryst!
Med Himlens ild du os antænde
af Kristi kærlighed at brænde!
For hjerterne dig åbenbar!
Oplys dem med din lampe klar,
så alle tunger trindt på jord
som én bekender troens ord
og sjunger som i englekor:
Halleluja, halleluja!

  
 
Veni sancte spiritus reple 11. årh.
Tysk 15. årh.. Dansk 1514 (Chr. Pedersen).
Dansk 1569. N.F.S. Grundtvig 1837.


Hør melodien
00.00 / 01.04