Tilbage

Salme 31

Forside
Troen på Gud Fader - Guds omsorg

 
31
 Til himlene rækker din miskundhed, Gud
 
Mel.: J.P.E. Hartmann 1852
  
  
1 Til himlene rækker din miskundhed, Gud,
din trofasthed når dine skyer;
din retfærdshånd over bjergene ud
er strakt over dale og byer.
  
2 Som himlenes favn er din kærlighed, Gud,
som havenes dyb dine domme.
Til frelsen fører du sjælene ud,
vil skabningens suk ihukomme.
  
3 Hvor dyrebar er dog din miskundhed, Gud,
hvor menneskebørnene bygge!
I mulm er kærlighedsvingen bredt ud,
vi skjuler os under dens skygge.
  
4 Du kvæger i ørken den tørstende sjæl,
du bjærger den bævende due.
Hos dig er livets det evige væld,
og lys i dit lys skal vi skue.

  
 
Sl 36, 6-10
B.S. Ingemann 1845.


Hør melodien
Se salmens tekst:
31. Til himlene rækker din m...

Vælg melodi:
 J. P. E. Hartmann 1852
00.00 / 00.24