Tilbage

Salme 311

Forside
Troen på Gud Helligånd - Bøn til Helligånden

 
311
 O Helligånd, du skat så skøn
 
Mel.: Af dybsens nød, o Gud, til dig
  
  
1 O Helligånd, du skat så skøn,
som gør os evig rige,
du, som med Fader og med Søn
i Guddoms-magt er lige,
og som går fra dem begge ud,
fra evighed en mægtig Gud,
hvem alle kristne prise!
  
2 Med bøn vi falder dig til fod:
O lær du os alene
af ganske hjerte, hu og mod
vor frelsermand at tjene
og ham i al vor sorg og nød
som Herre over liv og død
at kende og at prise!
  
3 Gør du vor levneds-vandring ny
og vore hjerter rene,
hjælp os forargelser at sky
og tjene Herren ene,
at vi kan Jesu Kristi tro
for verdens børn, som hos os bo,
med kristen idræt vise!
  
4 Din nåde-dug vor urtegård
hver morgen vederkvæge!
Med salve din hvert hjertesår
du lindre, og du læge!
Giv kraft i korsets hårde tid,
lad kærlighed i al vor id
imod vor næste kendes!
  
5 Giv styrke og et frejdigt mod
at træde mod vor fjende,
at vi mod verden, kød og blod
og Satan sejer vinde!
Når døden løser livets bånd,
lad sjælen gemmes i din hånd
og støvet rolig hvile!

  
 
Bartholomäus Ringwaldt 1581.
Søren Jonæsøn 1693. J.P. Mynster 1845.


Hør melodien
Se salmens tekst:
311. O Helligånd, du skat så...

Vælg melodi:
 Johann Walter 1524
00.00 / 00.43