Tilbage

Salme 314

Forside
Troen på Gud Helligånd - Bøn til Helligånden

 
314
 Kom, store Gud, o Helligånd
 
Mel.: Vor Gud han er så fast en borg
  
  
1 Kom, store Gud, o Helligånd
fra høje Himmel-bolig,
giv, jeg i død og live kan
ved Jesus hænge trolig!
Nyt hjerte mig bered,
og giv bodfærdighed,
vær du min sjælero,
gør mig bedrøvet tro,
gør mine veje rene!
  
2 I mig min Jesu miskundhed
med gyldent bogstav skrive,
fast tro, ret håb, sand kærlighed
godt tål, glad hjerte give!
Når tungen priser dig,
mit hjerte rør i mig,
ja, lad min sjæl og ånd
til livsens søde land
med stadig længsel tragte!
  
3 Oplys, du kærlighedens lys,
mit hjertes mørke hytte,
bo selv i dette ringe hus,
og ikke deraf flytte!
O Gud, jeg beder dig,
styrk du mig kraftelig
min glæde, ro og rast!
Min trøst, om hjertet brast,
vær du i død og live!

  
 
Gottfried Wilh. Sacer 1665.
Søren Jonæsøn 1693.


Hør melodien
Se salmens tekst:
314. Kom, store Gud, o Hellig...

Vælg melodi:
 Joseph Klug 1533
00.00 / 00.49