Tilbage

Salme 316

Forside
Troen på Gud Helligånd - Bøn til Helligånden

 
316
 Helligånd, hør, hvad vi bede
 
Mel.: Bøj, o Helligånd, os alle.
Herre, jeg har handlet ilde
  
  
1 Helligånd, hør, hvad vi bede
trøstig nu i Jesu navn:
Over os du vinger sprede,
råde bod på alle savn,
vække liv med lys og styrke,
hvor kun før var død og mørke!

  
 
William Hiley Bathurst 1831.
N.F.S. Grundtvig 1837


Hør melodien
00.00 / 00.36