Tilbage

Salme 320

Forside
Den hellige, almindelige kirke - Guds rige

 
320
 Midt iblandt os er Guds rige
 
Mel.: Kirken er som Himmerige
Hvilestunden er i vente
  
  
1 Midt iblandt os er Guds rige
med Guds Ånd og i Guds ord,
i Guds menighed tillige:
gæster ved hans nådebord.
  
2 Synligt ej er her til stede
det med Guds retfærdighed,
med Guds fred og Herrens glæde,
kommet til os ovenned.
  
3 Men når os med Herrens stemme
Ånden kalder hver især,
kan vort hjerte dog fornemme,
at Guds rige kom os nær.
  
4 Og når vi med tro modtage
ord og Ånd i Jesu navn,
rigets frugt vi forud smage
i det søde frelsernavn.
  
5 Guds retfærdighed i nåde
ser til os fra Himlen ned,
og skønt os det er en gåde,
smager hjertet dog Guds fred.
  
6 Og når Herrens fødsels-glæde
råbes ud med englerøst,
virkelig den er til stede,
gennemstrømmer os med lyst.
  
7 Blomstre op da skal Guds rige
midt iblandt os dag for dag,
bære Åndens frugt tillige,
Fader vor til velbehag.
  
8 Thi den gode jord hernede:
tro og håb og kærlighed
rense vil Gud selv og frede
til en himmelsk frugtbarhed.
  
9 Og når vi med ham forklares,
som os fødte her på ny,
skal Guds rige åbenbares,
synlig som han selv i sky.

  
 
N.F.S. Grundtvig 1853.


Hør melodien
00.00 / 00.25