Tilbage

Salme 325

Forside
Den hellige, almindelige kirke - Kirken

 
325
 Jeg ved et lille Himmerig
 
Mel.: Jeg ved et evigt Himmerig
  
  
1 Jeg ved et lille Himmerig,
det er så let at finde,
hvor tro og dåb ej fuldelig
gik hjerterne af minde.
  
2 Det findes under hyttetag
som under højelofte,
hvor kristne sig på Herrens dag
forsamle tit og ofte.
  
3 Der hører man Guds eget ord,
men ej med tordenstemme;
en sagte lyd med Guddoms-spor
vi gladelig fornemme.
  
4 Thi han, om hvem Guds engle sang,
i kraft er selv til stede;
Guds børneflok med liflig klang
dér synger højt af glæde.
  
5 O, dér det er vor store lyst,
hvor efter troen tales,
når Herren ved sin tjeners røst
lyslevende afmales.
  
6 Det himmelsk er at høre på,
hvordan Guds Søn i støvet,
som spæd engang i krybben lå,
fuldførte levnedsløbet.
  
7 Det himmelsk er at tænke på,
at han, som dyrt os købte,
guddommelig vil vandre så
i alle sine døbte.
  
8 Gid i vort lille Himmerig
Guds ord os så husvale,
til i det store klarer sig
Guds-Åndens billedtale!

  
 
N.F.S. Grundtvig 1837 og 1853.


Hør melodien
00.00 / 00.25