Tilbage

Salme 332

Forside
Den hellige, almindelige kirke - Kirken

 
332
 På Jerusalem det ny
 
Mel.: Henrik Rung 1859
  
  
1 På Jerusalem det ny,
på den store konges by,
lad os alle bygge,
med Guds Ånd og med Guds Søn,
under sang og suk og bøn,
i Guds vingers skygge!
  
2 Stadens grundvold fast og ren,
kirkens hovedhjørnesten
priser vi så gerne;
det er Herren Jesus Krist,
som urokket står for vist,
falder end hver stjerne.
  
3 Han er sandhed, liv og vej,
stendød er den grundvold ej,
dødt vil den ej bære,
hus af syld,1 som træ af rod
og af væld den klare flod,
vokser op med ære.
  
4 Lad det kendes, Herre god,
huset her står godt i fod
på den ægte klippe!
Dufte lad dets blomsterkrans,
stråle lad det i din glans,
aldrig lad det glippe!
  
5 Regn os til dit vennelag,
under vort det ringe tag
værdiges at træde!
Hør vor bøn, og hør vor sang!
Giv »Guds fred!« sin rette klang,
os vor Herres glæde!

  
 
Åb 21,2; 1 Pet 2,4-6
Latin 7. årh.
N.F.S. Grundtvig 1837.

1 grundvold


Hør melodien
Se salmens tekst:
332. På Jerusalem det ny

Vælg melodi:
 Henrik Rung 1859
00.00 / 00.29