Tilbage

Salme 333

Forside
Den hellige, almindelige kirke - Kirkens enhed

 
333
 Almindelig er Kristi kirke
 
Mel.: Lyon 1547
  
  
1 Almindelig er Kristi kirke,
et bedehus for alle folk,
og kun i den vil Ånden virke
som kærligheds og sandheds tolk;
i tidens løb så lidt den skifter
sin tro og dåb som Gud og stifter,
forjættelser så lidt som Ånd.
  
2 O, mærker det, medkristne kære,
som har tilfælles tro og dåb
og Herren til Gud Faders ære
med herlighedens store håb;
o, lader synke brat og falde
de skillerum og skanser alle,
som gør splidagtigt Herrens hus!
  
3 Og mærk det, hver en folkestamme,
som knæle vil i Jesu navn:
var moderskødet ej det samme,
ej heller så var Faders favn;
og havde kirken grundvold skiftet,
ej sandheds Gud den havde stiftet,
thi evig fast står sandheds ord.

  
 
N.F.S. Grundtvig 1837 og 1853.


Hør melodien
Se salmens tekst:
333. Almindelig er Kristi kirke

Vælg melodi:
 Lyon 1547
00.00 / 00.47