Tilbage

Salme 337

Forside
Den hellige, almindelige kirke - Kirkens bevarelse

 
337
 Behold os, Herre, ved dit ord
 
Mel.: Wittenberg 1543
  
  
1 Behold os, Herre, ved dit ord
trods dine fjenders løgn og mord,
som styrte vil fra tronen ned
din Søn, vor drot i evighed!
  
2 Bevis din magt, o Jesus Krist,
som alle herrers herre est,
beskærm din arme kristenhed,
dit navn til pris i evighed!
  
3 Vor trøster god, Gud Helligånd,
forén Guds folk i fredens bånd!
Stat med os i vor sidste nød,
led os til livet fra vor død!

  
 
Martin Luther 1542. Dansk 1556.
N.F.S. Grundtvig 1837. H.S. Prahl 1888.


Hør melodien
Se salmens tekst:
337. Behold os, Herre, ved dit...

Vælg melodi:
 Wittenberg 1543
00.00 / 00.25