Tilbage

Salme 355

Forside
Den hellige, almindelige kirke - Kirkens mission

 
355
 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre
 
Mel.: Lover den Herre
  
  
1 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre.
Stort er hans navn, og højlovet det evig skal være!
Himmel og jord
hylde ham, lyde hans ord,
Herren er han til Guds ære.
  
2 Hvo vil da frygte? Med kraft han beskytter sit rige,
lad end al verden med vold og med list det bekrige.
Hvad han har bygt,
står på en klippe så trygt;
Fjenden med skam må bortvige.
  
3 Ud over jorden og indtil dens yderste ende
vil han sit budskab om fred og om nåde udsende.
Føle skal hver,
Jesus en frelser os er;
ham skal al jorden bekende.
  
4 Højt over himlenes himle han troner, den Herre.
Jorderig råbe med glæde og give ham ære!
Synger i kor!
Lad os med idræt1 og ord
tak ham af hjertet frembære!

  
 
Henrik Kampmann 1791-1794.
Bearbejdet 1798.

1 gerning


HØR melodien 

Se salmens tekst:
355. Gud har fra evighed givet...

Vælg melodi:
 Stralsund 1665
00.00 / 00.30