Tilbage

Salme 380

Forside
De helliges samfund - Fællesskabet

 
380
 Op dog, Zion! ser du ej
 
Mel.: J.P.E. Hartmann 1860
Kom, Gud Faders Ånd fuldgod
  
  
1 Op dog, Zion! ser du ej
sejrens palmestrø'de vej
til Guds hus i Himmerig!
Den er og beredt for dig.
  
2 Korset vel for øje står,
langs med svælget vejen går,
men hvor Herren har sin gang,
dér er englevagt og sang.
  
3 Klippegrund gør foden fast,
frygten flyr for håb i hast,
troen står, hvor tvivlen faldt,
kærlighed forsøder alt.
  
4 Troens ord med sandheds Ånd
os ledsager hånd i hånd;
Åndens glød og Herrens røst
skænker os en evig trøst.
  
5 Paradisets vin og brød
styrker os i liv og død,
kæmpeskridt vi gør opad
til den hellige Guds stad.
  
6 Dér er gammen, fred og ro,
dér vi skal for evig bo,
gå, som under grønne lind,
til vor Herres glæde ind.

  
 
N.F.S. Grundtvig 1851 og 1856.


Hør melodien
00.00 / 00.22