Tilbage

Salme 384

Forside
De helliges samfund - Fællesskabet

 
384
 Til klart Guds ansigt vi skal se
 
Mel.: Vor tro er den forvisning på
Hvad kan os komme til for nød
  
  
1 Til klart Guds ansigt vi skal se
og ret hans hjerte kende,
Guds gerning hos os dyder tre
begynde og fuldende:
Med Kristus kom de ovenned,
og tro og håb og kærlighed
er navnet på de trende.
  
2 Vor tro er ej på hvad som helst,
man kristendom vil nævne,
men på ham, os har skabt og frelst
og fører på det jævne,
og så på alt, hvad sandheds Ånd
os leder til med kærlig hånd,
alt efter hjertets evne.
  
3 Vort håb er ej på drømme bygt,
i luften ej det svæver,
men hviler på Guds-ordet trygt
og på, hvad hjertet kræver:
at hvile sødt hos Gud i fred
og frydes ved hans herlighed,
det håb i sky os hæver.
  
4 Vor kærlighed ej blusser vild,
i røg sig ej indsvøber,
men brænder klar med lue mild
for ham, som dyrt os køber;
den lever af hans læbers ord,
opvokser til ham ved hans bord
og i hans dyd sig øver.
  
5 Om julen synger troen bedst
med engletoner søde,
og håbet har sin høje fest
i påske-morgenrøde,
og kærligheden, klar og mild,
den er vort hjertes pinse-ild,
når vore tunger gløde.

  
 
N.F.S. Grundtvig 1837 og 1853.


Hør melodien
00.00 / 00.41