Tilbage

Salme 385

Forside
De helliges samfund - Ordet

 
385
 Op, alle folk på denne jord
 
Mel.: Heinrich Schütz 1628
  
  
1 Op, alle folk på denne jord,
Guds kærlighed at kende,
som råbes ud ved livets ord
til hele verdens ende,
at alle arme syndre må
kun komme hid og nåde få,
ja, evigt liv og glæde!
  
2 Det ord, at Gud er mild og lod
sig ved sin Søn forsone,
det ord om Jesu død og blod,
det har så stærk en tone,
at det opvækker den igen,
som døde før i synden hen,
når han det ret modtager.
  
3 Det skinner ind i hjertets nat,
så det i sjælen dages,
og Jesus, den forborgne skat,
i troen favnetages;
da bliver vores vandring ny,
da vil og kan vi synden fly
og følge Jesus efter.
  
4 Så lad, o hjertesøde Gud,
dit ord i kraft forkyndes
og dette milde Himmel-bud
i hele verden yndes,
at folk må se, hvor god du est,
og holde daglig frydefest
i Jesu rige nåde!

  
 
Hans Adolph Brorson 1739.


Hør melodien
Se salmens tekst:
385. Op, alle folk på denne j...

Vælg melodi:
 Heinrich Schütz 1628
00.00 / 00.43