Tilbage

Salme 396

Forside
De helliges samfund - Ordet

 
396
 Min mund og mit hjerte
 
Mel.: L.M. Lindeman 1863
Thomas Laub 1917
  
  
1 Min mund og mit hjerte
de gjorde en pagt,
i fryd og i smerte
af al deres magt
hinanden at følge
og aldrig fordølge,
hvad i dem er levende lagt.
  
2 I hjerter og munde,
med ildtungen rød,
har han, som det kunne,
har Faderen sød
lagt bod for al vånde
med kærligheds ånde,
lagt ordet, som frelser fra død.
  
3 Thi frydes ved pagten
nu hjerte og mund
og mødes i takten
af sang allen stund,
om evighedslivet,
som Gud os har givet,
og Ordet, vor saligheds grund.

  
 
Rom 10,9-10
N.F.S. Grundtvig 1837 og 1853.


Hør melodien
00.00 / 00.34