Tilbage

Salme 398

Forside
De helliges samfund - Ordet

 
398
 Dybe, stille, stærke, milde
 
Mel.: Johann Balthasar König 1738
Herre, jeg har handlet ilde
  
  
1 Dybe, stille,
stærke, milde
Guddoms-ord fra Himmel-havn,
blidt de kalde
hjerter alle
i den gode hyrdes navn,
vidne om, hvad os er givet:
Jesus er vor vej til livet.
  
2 Frelser kære!
Tak dig være
for din nåde mod vor jord!
Tiden rinder,
verden svinder,
evig dog består dit ord.
Med dit ord din nåde varer,
er vort værn mod alle farer.
  
3 Drag de mange
sjæle bange
til dig ved din Helligånd!
Alle vegne
døden segne
for din stærke frelserhånd!
Før os an på livets veje,
før os ind til livets eje!

  
 
Theodor Wilhelm Oldenburg 1840.


Hør melodien
00.00 / 00.36