Tilbage

Salme 409

Forside
De helliges samfund - Gudstjenesten

 
409
 Som hønen klukker mindelig
 
Mel.: August Winding 1864
  
  
1 Som hønen klukker mindelig,
så kirkeklokken ringer:
O, kommer, små, nu brat til mig,
se, hvor jeg breder vinger
at vogte jer med kraft og flid
for høg og ræv til evig tid,
som hønen sine spæde!
  
2 Det Herren er, som kalder så
med klare klokketoner;
o, lad om kap til ham os gå,
vor kærlige forsoner!
Hos ham er fred og hvile ret,
hans åg er godt, hans byrde let,
som hønens for de spæde!

  
 
Matt 23,37
N.F.S. Grundtvig 1836.


Hør melodien
Se salmens tekst:
409. Som hønen klukker mindel...

Vælg melodi:
 August Winding 1864
00.00 / 00.35