Tilbage

Salme 418

Forside
De helliges samfund - Gudstjenesten

 
418
 Herre Jesus, kom at røre
 
Mel.: Nu velan, vær frisk til mode
  
  
1 Herre Jesus, kom at røre
mig ved din den gode Ånd
åbne mit tunghørig øre,
tag mit hjerte i din hånd,
følg mig, før mig, hvor jeg går,
at i lydighed jeg står
til din villie at gøre
og dit ord med fryd at høre!
  
2 Under dine hænders skygge
og udi din kirkes bo
lad mig altid hos dig bygge,
styrk mig, hold mig i din tro,
hug hver syndig tanke ned,
som til synd og sikkerhed
vil med ondskab mig forlede,
hug den ned, det vil jeg bede!
  
3 Du al verdens lyst og glæde,
du al jordens salighed,
bliv dog hos mig, bliv til stede,
og min sjæl for dig bered!
End i dødens sidste stund
rør mit hjerte, ånd og mund,
styrk min tro, lad min elende
sluttes med en salig ende!

  
 
Es 49,1-6
Thomas Kingo 1699.
Bearbejdet 1844 og 1850.


Hør melodien
Se salmens tekst:
418. Herre Jesus, kom at røre

Vælg melodi:
 Johann Schop 1642
00.00 / 00.40