Tilbage

Salme 421

Forside
De helliges samfund - Gudstjenesten

 
421
 Gud er her til stede
 
Mel.: Joachim Neander 1680
  
  
1 Gud er her til stede!
Kom og lad os knæle
og med andagt for ham dvæle.
Gud er i vor midte!
Alt i os må tie
for hans røst at oppebie.
For hans magt,
lys og pragt
sønderknuste alle
må til fode falde.
  
2 Gud er her til stede!
Og keruber høje
for hans åsyn dybt sig bøje.
Hellig! Hellig! synger
alle himmelhære
og ham yder lov og ære.
Tør vel vi
stemme i
og vort offer bringe?
Hjælp, o Gud, os ringe!
  
3 Vi forsager villigt
verdens falske glæde,
hjælp os den at undertræde.
Lad vor sjæl og legem,
viljen, hele livet
dig til ære være givet:
at kun du
er fra nu
den, vi alle dage
stræber at behage.
  
4 Luft, som alt opfylder,
lys, hvori vi svæver,
liv, som alt igennembæver,
saligheders afgrund,
hav foruden bunde,
dybt i dig jeg går til grunde;
jeg i dig,
du i mig,
lad mig helt forsvinde,
dig kun se og finde!
  
5 Sol, som inderst luer,
skønne hjerteflamme,
lad mig ret dit lys annamme,
at, som blomsten vender
sig mod lysets egne,
dig jeg finder alle vegne;
lad mig så
stille stå
og mit indre lade
i dit lysvæld bade.
  
6 Lad mig, helt enfoldig,
fra det lave skilles,
al min trang i nåden stilles,
salv mig sjælens øje
til din Guddoms-enhed
klart at se i hjertets renhed,
at af by
over sky,
højt som ørne svæver,
det mod dig sig hæver!
  
7 Gør min ånd på jorden,
Herre, til din bolig,
gør den venlig, blid og rolig,
klar mig op, og giv mig,
o du evig nære,
dig at elske og at ære,
hvor jeg går,
sidder, står,
have dig for øje
og for dig mig bøje!

  
 
Gerhard Teerstegen 1729. Harald Vilstrup 1934.


Hør melodien
Se salmens tekst:
421. Gud er her til stede

Vælg melodi:
 Joachim Neander 1680
00.00 / 00.43