Tilbage

Salme 423

Forside
De helliges samfund - Gudstjenesten

 
423
 Sin menighed har Kristus kær
 
Mel.: Hvad kan os komme til for nød
  
  
1 Sin menighed har Kristus kær,
han kommer, når den beder.
Hvor to og tre forsamlet er,
han hilser: Fred med eder!
Hans under midt iblandt dem sker,
den halte går, den blinde ser,
til Himlen han dem leder.
  
2 Ad kirkeport med Helligånd
han drager ind med glæde.
Med kraftens ord ved døbefont
velsigner han de spæde.
De små han tager selv i favn,
og gir dem børneret og navn,
og lover dem sin glæde.
  
3 Han kommer til sit alterbord;
han bøjer selv sit øre
til syndesuk og angersord;
og synderen får høre
hans vældes bud: Stat op og gå!
Hvad jordens konger ej formå,
kan Jesus Kristus gøre!

  
 
C.J. Boye 1835. Bearbejdet 1850.


Hør melodien
Se salmens tekst:
423. Sin menighed har Kristus ...

Vælg melodi:
 Joseph Klug 1533
00.00 / 00.41