Tilbage

Salme 428

Forside
De helliges samfund - Gudstjenesten

 
428
 Fader, tak for liv og ånde
 
Mel.: Helligånd, de frommes glæde
Nu velan, vær frisk til mode
  
  
1 Fader, tak for liv og ånde,
tak for hver en glædens stund,
tak for trøst mod gru og vånde,
livets ord af Jesu mund!
Tak for dagligt brød på jord!
Tak for nåden ved dit bord!
Did i Jesu navn at stævne
giv os vilje, giv os evne!

  
 
Peter Christian Kierkegaard 1872.


Hør melodien
00.00 / 00.48