Tilbage

Salme 432

Forside
De helliges samfund - Gudstjenesten

 
432
 Herre Gud Fader i Himlen (Litaniet)
 
Mel.: Thomas Laub 1922
Synges som vekselbøn mellem præsten (p) og menigheden (m).
  
  
1 Herre Gud Fader i Himlen!
Forbarm dig over os!
Herre Jesus, vor frelsermand!
Forbarm dig over os!
Herre Helligånd, vort lys og vor trøst!
Forbarm dig over os!
Vi har syndet med vore forfædre!
Vi har forskyldt din vredes domme!
O Herre, handl ikke med os efter vore synder!
Og betal os ikke efter vore misgerninger!
O Herre, hør vor bøn!
Og lad vor røst komme til dig!

  
 
Litaniet. Oldkirkelig græsk. Latin.
Martin Luther 1529. Dansk 1533.
Hans Bagger 1688. Thomas Laub 1922.


Hør melodien
Se salmens tekst:
432. Herre Gud Fader i Himlen ...

Vælg melodi:
 Thomas Laub 1922
00.00 / 00.44