Tilbage

Salme 438

Forside
De helliges samfund - Gudstjenesten

 
438
 Hellig, Hellig, Hellig er Herren
 
  
  
1 Hellig, hellig, hellig er Herren,
Gud den Almægtige.
Himlen og jorden er fuld af din herlighed.
Hosianna i det højeste!

  
 
Nadverritual C.


Hør melodien
Se salmens tekst:
438. Hellig, Hellig, Hellig er...

Vælg melodi:
 Fra nadverritualet
00.00 / 00.31