Tilbage

Salme 443

Forside
De helliges samfund - Dåb

 
443
 Op til Guds hus vi gå
 
Mel.: Christian Barnekow 1857
Knud Jeppesen 1951
  
  
1 Op til Guds hus vi gå
og banke dristig på:
»Luk op«, det er vor bøn,
vi leder om Guds Søn.
  
2 Som lynild farer brat,
os døren er opladt
i dåb med Ånd og vand,
her står vor frelsermand.
  
3 Vor sjæl er døv og stum
for evangelium,
men høres vil Guds ord
og føres trindt på jord.
  
4 Guds ord til sjæl og krop
det siger selv: »Luk op!
Afsiger løgnen du
og tror Guds sandhed nu?«
  
5 Det er hans Effatha,1
og tungen svarer ja!
Guds røst, som almagts hånd,
os skar for tungebånd.
  
6 Så lærer os Guds Søn
sin egen barnebøn,
indånder i vort bryst
sin egen barnerøst.
  
7 Guds Søn med faderfavn
os giver børnenavn,
Gud siger om vor bøn:
Den kommer fra min Søn.
  
8 Guds Ånd vi har i pant,
så det er vist og sandt,
vi er Guds børneflok,
han har til alle nok.
  
9 Fuldt op vor Fader huld
har af det røde guld:
Af hjertenskærlighed,
med fryd, med liv og fred.
  
10 I Jesu Kristi navn
han tager os i favn
og kysser i os ind
et himmelsk barnesind.
  
11 Thi synge vi i kor
med engle: Fred på jord!
Gud Fader nat og dag
i os har velbehag!

  
 
N.F.S. Grundtvig 1856.

1 Mark 7,34


Hør melodien
00.00 / 00.20