Tilbage

Salme 447

Forside
De helliges samfund - Dåb

 
447
 Herren strækker ud sin arm
 
Mel.: Til vor lille gerning ud
  
  
1 Herren strækker ud sin arm,
små vil han velsigne;
kommer, små, til Jesu barm,
lærer ham at ligne!
Døb, genfød dem, Herre from,
dybt i livets kilde!
Aldrig de til død og dom
sig fra dig forvilde!

  
 
Engelsk (1834). N.F.S. Grundtvig 1837.


Hør melodien
Se salmens tekst:
447. Herren strækker ud sin a...

Vælg melodi:
 C. E. F. Weyse 1838
00.00 / 00.49