Tilbage

Salme 450

Forside
De helliges samfund - Dåb

 
450
 Du kommer, Jesus, i vor dåb
 
Mel.: Gak ud, min sjæl, betragt med flid
  
  
1 Du kommer, Jesus, i vor dåb.
Her rækker du os mod og håb.
Alene er vi svage.
Nu lover du at være med,
at være med os hvert et sted
i dag og alle dage.
  
2 Nu tager du os i din hånd.
Du skænker os din gode Ånd
i ordet og i vandet.
Du vil, at ingen skal gå tabt.
Til frelse blev vi alle skabt
og af Guds fingre dannet.
  
3 Al magt i Himmel og på jord
blev givet dig. Kun med et ord
gør du for Gud os rene.
Plant kærlighed i vore sind,
og pod os, Herre, i dig ind
som dine nye grene!

  
 
Johannes Johansen 1992.


Hør melodien
00.00 / 00.33